Granö-luennot

 

Suomen Viron Instituutin organisoimana ja yhteistyössä Tarton yliopiston kanssa Granö-keskus toteuttaa luentosarjaa nimellä Granö-luennot. Eri tieteenaloja edustavia tieteen ja kulttuurin edustajia kutsutaan Tarton yliopistoon luennoimaan ajankohtaisesta oman alansa aiheesta.

Luentoja järjestetään lukuvuonna kerran kuukaudessa. Luentoja seuraa keskustelutilaisuus ja illanvietto Villa Tammekannissa. Granö-keskuksen tarkoituksena on edistää suomalais-virolaisen tieteen ja kulttuurin vaihtoa. Luennot pyritään mahdollisuuksien mukaan tallentamaan myöhempää tutustumista varten.

Lisätietoja Granö-luennoista löydät Tarton yliopiston verkkosivuilta.