Ympäristö

Tarton Tähtveren puutarhakaupunginosa, jossa Villa Tammekann sijaitsee, liitettiin osaksi Tarton kaupunkia 1920-luvun alussa ja kaavoitettiin vuonna 1929. Tähtveren kaavoituksesta järjestettiin kilpailu, jonka perusteella kaupunginosa toteutettiin kaupunginarkkitehti Arnold Matteuksen suunnitelman mukaan.

Tähtveren asemakaavaa luonnehti perinteisen kaupunkimaisen ja avonaisen puutarhakaupunkimaisen rakennustavan yhdistyminen. Suuria tontteja oli yhteensä yli kaksisataa. Hallitseva rakennustyyppi oli kaksikerroksinen asuintalo, jonka kummassakin kerroksessa oli asunto ja jossa porraskäytävä oli nurkassa. Tähtvereen suunniteltiin myös paljon neljän-kuuden asunnon taloja, joissa porraskäytävä oli talon keskellä. Lisäksi kaavaan kuului huviloita ja kaksikerroksisia omakotitaloja.

Tähtveren kaupunginosa oli alusta alkaen arvostettu asuinalue, ja se tunnettiin myös professorikaupunginosana – olihan yliopisto varsin lähellä. Noin puolet Tähtverestä ehdittiin rakentaa valmiiksi ennen toista maailmansotaa. Sotaa edeltävän ajan rakennuskantaa on pidetty erinomaisena esimerkkinä virolaisen puutarhakaupunkimaisen rakennustavan kehityksestä, ja Tarton kaupunginhallitus julisti vuonna 1996 Tähtveren kaupunginarkkitehtoniseksi suojelualueeksi.